Kuuele HKHK õpetajale omistati õpetaja kutsetunnistus

Kuna õpetajakutse taotlemine on loogiline jätk oma professionaalset arengut planeerivale õpetajale, siis sellel kevadel taotles ka kuus HKHK õpetajat  endale õpetaja kutset.

Kutse taotlemiseks koostati enda erialastest tegemistest mahukas virtuaalne e-portfoolio ja eneseanalüüs, kuhu lisati ka hulgaliselt tehtud tööde tõendusmaterjale.  Portfoolio  valmides esitati see tähtajaliselt kutsekomisjonidele hindamiseks.

Kõik õpetajad, kes otsustasid sellel kevadel kutset taotleda, selle edukalt ka sooritasid:

  • Liis Rüü, vanemõpetaja tase 7, lisakompetentsiga juhtimine
  • Marju Heldema, kutseõpetaja tase 7
  • Tiina Sootalu, kutseõpetaja tase 6
  • Aili Tervonen, kutseõpetaja tase 6
  • Janne Muuli, kutseõpetaja tase 6
  • Villu Vapper, kutseõpetaja tase 5

Esimesena HKHK õpetajatest taotles 2018.  aastal õpetajakutset ehitusosakonna õpetaja Inge Gagarina, kes innustas ka teisi õpetajaid seda tegema.  

Palju õnne kõikidele õpetajatele!

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram