Kvalifikatsioonitunnistuse omandas 167 HKHK õpilast

Sel kevadel on toimunud Haapsalu Kutsehariduskeskuses kvalifikatsioonieksamid 18 erialal. Kutsetunnistuse on omandanud 167 õpilast. Esmakordselt sooritati HKHKs kutseeksam CNC töötlemiskeskuse operaatori (tase 4), mööblirestauraatori (tase 4), puhastusteenindaja juhendaja (tase 4), puhastusteenindaja (tase 3) ja bürootöötaja (tase 4) erialal.  Üheteistkümne eriala õpilased läbisid kvalifikatsioonieksami 100 %-liselt.  Õppedirektor Ülle Ojamäe sõnul on sellised tulemused näide meie õpetajate sisulisest heast tööst.

Lisaks on erinevate erialade õpilased sooritanud järgmisi kutseeksameidmaaler (tase 4), müürsepp (tase 4), ehitusplekksepp (tase 3), pottsepp-sell (tase 3), tisler (tase 3 ja 4), kangakuduja (tase 3), tekstiilkäsitöö (tase 4), kokk (tase 4), abikokk (tase 3), hotelliteenindaja (tase 4),  raamatupidaja (tase 5), IT-süsteemide spetsialist (tase 4), lapsehoidja (tase 4), hooldustöötaja (tase 3 ja 4).

Kutsetunnistus on vastava eriala spetsialistide antud tunnustus kutseoskuste ja nende kvaliteedi kohta. Kutsed registreeritakse kutseregistris. Siiani on kutseeksamile minek olnud vabatahtlik, kuid kooli poolt siiski õppijatele väga soovitatav. Kooli lõpus värskete teadmistega on eksamit teha palju lihtsam kui hiljem tööelus iseseisvalt eksamile minnes. Ka on paljudel erialadel tööle asumisel nii Eestis kui mujal Euroopas väga oluline kutsekvalifikatsiooni tunnistuse olemasolu.