Lapitehnika algkursus

Registreerin koolitusele

Õppekavarühm: käsitöö

Koolitaja Janne Muuli

Koolituse maht: 36 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, uuemõisa Haapsalu. Koolitus toimub tekstiilitöö klassis, kus on olemas õppeks vajalikud vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: 10. oktoober kuni 11. detsember (K) 2019, kell 17:30-20:30

Koolitaja on Janne Muuli. Käsitööõpetaja ja õmblusvaldkonna õpetaja ning kogemustega koolitaja, ettevõtja.

Sihtrühm: koolitus sobib kõigile õmblushuvilistele. Vajalik on mõningane õmblusoskus.

Väljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • õmbleb iseseisvalt, kasutades lihtsamaid lapitehnika võtteid

Teemad täpsemalt õppekavas

  • lapitehnikas enamlevinud meetodid. Koolitusel osaleja saab kaasa juhendmaterjali, mille järgi on võimalik edaspidi iseseisvalt õmmelda
  • väljalõikamine
  • õmblemine; kiirmeetodid kolmnurkade õmblemisel, palkmaja, ruutude õmblemine, ribatehnika
  • lapitöö ääristamine ja viimistlemine

Grupi suurus: 8 – 10 inimest

Maksumus: 122 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Registreerin koolitusele