Lapsehoidja töö erivajadusega lapsega

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: lastehoid ja teenused noortele

Koolituse läbiviimise koht: peahoone õppeklass

Koolituse läbiviimise aeg: 18. ja 19. september, 25. ja 26. september ning 2. ja 3. oktoober kell 17:30-20:30 (4 akad tundi korraga)

Koolitaja on Kristin Veltri. Kristin on lõpetanud Tartu Ülikool (2000) eripedagoogika cum laude. Ettevõtja. Lasteaed  Lepatriinu MTÜ asutaja. Innove (Haapsalu Rajaleidja keskus). Eripedagoog. Haapsalu KHK kutseõpetaja

Sihtrühm: koolitus on mõeldud täiendõppena töötavatele lapsehoidjatele.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Tundes erivajaduse liike, identifitseerib erivajadusega lapse tavarühmas.
 • Mõistab varajase sekkumise olemust ning arendab last parimal võimalikul viisil tulenevalt lapse primaarsest erivajadusest.
 • Teab HEV lapse tugivõrgustikku ning annab soovitusi lapsevanemale esmastest abistamise võtetest.
 • Mõistab oma töö piire ning oskab kasutada eneseabi võtteid tulemaks toime HEV lapsega lasteaia tingimustes.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Erivajadused, nende liigitamine ja identifitseerimine
 • Erivajadustega lapsed alushariduse kontekstis
 • Jonn kui normaalne arenguline ilming
 • Kus jookseb piir üleannetuse/kasvatamatuse ja erivajaduse vahel?
 • Piiride seadmine käitumisraskustega lastele
 • Varajase sekkumise tähtsus
 • Tugisüsteemid- ja võrgustik
 • Lapsehoidja eneseabi võimalused ja võtted.
 • Iseseisev töö: praktiline ülesanne töökeskkonnas

Grupi suurus: 20 inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele