Lihtsa kodulehe loomine vabavaralise tarkvaraga Weebly

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Airi Aavik

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi, millest 20 tundi on kontaktõpet, lisandub e-õpe ja iseseisev töö

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. HKHK arvutiklass

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise aeg:  7., 11.,  14. ja 21.mai, kell 17.00 – 20.00

Koolitaja on Airi Aavik. Tehnikateaduste magister (TLÜ, 2019). Alushariduse pedagoog (Tallinna Pedagoogiline Seminar, 2000). Lisaks on Airi lõpetanud Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Alates aastast 2016 töötab ta  HKHK-s haridustehnoloogina. Airi on Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia lektor ja HITSA koolitaja, kus ta koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma kasulikul ning vajalikul moel. Tal on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistus.

Sihtrühm: 50-aastased ja vanemad isikud, kes vajavad lihtsama kodulehe loomise oskuseid ja infolevitamise alaseid algteadmisi tööalaselt (näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, väikeettevõtjad, seltsid ja seltsingud). Õppele on oodatud ka teised huvilised, kes kasutavad õpitavat tööalaselt.

 Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus baastasemel. Kasuks tuleb võimalus kasutada kodus või tööl (kooli raamatukogus)  internetiühendusega arvutit, kus on olemas veebikaamera ja mikrofon.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

 • omab toimivat kodulehte Weebly keskkonnas, mis on disainitud kodulehe põhimõtteid ja head tava silmas pidades;
 • loob  ja oskab  süstematiseerida kodulehe struktuuri;
 • loob ja jagab infot (pildid, dokumendid jm tööalaselt vajalik info) veebikeskkonnas ning arvestab materjali luues autoriõigustega.
 • kogub ja süstematiseerib erialaseid materjale vastavalt oma kodulehe struktuurile;

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

 • Milline on hea koduleht? Ülevaade kodulehe loomise alustest.
 • Kodulehe loomine – programmi Weebly tutvustus, sisselogimine.
 • Kodulehe tehniline seadistamine.
 • Kodulehe struktuur.
 • Info jagamise võimalused kodulehe kaudu.
 • Kodulehe disainimise põhimõtteid.
  Erialaste materjalide kogumine ja süstematiseerimine vastavalt oma kodulehe struktuurile.
 • Erinevate elementide lisamine kodulehele.
 • Väljastpoolt kodulehe keskkonda sisse toodud elemendi lisamine.
 • Kodulehtede esitlemine ja koolitaja tagasiside tehtud tööle
 • E-õppe kontakt:
 • Veebis avaldatud foto ja video loomise alused.
 • Autoriõigustega arvestamine materjali loomisel.
 • Veebiteksti loomine.
 • Erinevate elementide lisamine kodulehele.

Grupi suurus: 10  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram