Lihtsa kodulehe loomine vabavaralise tarkvaraga Weebly

Registreerin koolitusele

Koolitaja Airi Aavik

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Arvutiklass

Koolituse läbiviimise aeg: oktoober

Koolitaja on Airi Aavik. Airil on rakenduslik kõrgharidus. Lisaks on ta lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala ja 2019. aastal lõpetas koolitaja magistriõpingud. Töötab  HKHK-s haridustehnoloogina ja on Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia lektor ning HITSA koolitaja. Airi koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Omab täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistust.

Sihtrühm: 50-aastased ja vanemad isikud, kes vajavad lihtsama kodulehe loomise oskuseid ja infolevitamise alaseid algteadmisi tööalaselt (näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, väikeettevõtjad, seltsid ja seltsingud). Õppele on oodatud ka teised huvilised, kes kasutavad õpitavat tööalaselt.

 Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus baastasemel. Kasuks tuleb võimalus kasutada kodus või tööl (kooli raamatukogus)  internetiühendusega arvutit, kus on olemas veebikaamera ja mikrofon.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • omab toimivat kodulehte Weebly keskkonnas, mis on disainitud kodulehe põhimõtteid ja head tava silmas pidades;
 • loob  ja oskab  süstematiseerida kodulehe struktuuri;
 • jagab infot (pildid, dokumendid jm tööalaselt vajalik info) veebikeskkonnas;
 • kogub ja süstematiseerib erialaseid materjale vastavalt oma kodulehe struktuurile;
 •  arvestab materjali luues autoriõigustega.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

Kontakttunnid (12 t):

 • Milline on hea koduleht? Ülevaade kodulehe loomise alustest.
 • Kodulehe loomine – programmi Weebly tutvustus, sisselogimine.
 • Kodulehe tehniline seadistamine.
 • Kodulehe struktuur.
 • Info jagamise võimalused kodulehe kaudu.
 • Kodulehe disainimise põhimõtteid.
  Erialaste materjalide kogumine ja süstematiseerimine vastavalt oma kodulehe struktuurile.
 • Erinevate elementide lisamine kodulehele.
 • Väljastpoolt kodulehe keskkonda sisse toodud elemendi lisamine.
 • Kodulehtede esitlemine ja koolitaja tagasiside tehtud tööle.

E-õppe kontakt (8 t):

 • Veebis avaldatud foto ja video loomise alused.
 • Autoriõigustega arvestamine materjali loomisel.
 • Veebiteksti loomine.
 • Erinevate elementide lisamine kodulehele.

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele