Loeng “Kuidas lahendada konfliktseid olukordi ja suhtlemistõrkeid”

Koolitaja Merit Lage
Koolitaja Merit Lage

Registreerin loengule

Maht: 8 akadeemilist tundi

Loengu äbiviimise koht: Ehitajate tee 3 , Uuemõisa, II korruse seminariruum 209. Seminariruumis on olemas kõik vahendid aktiivse loengu läbiviimiseks.

Loengu läbiviimise aeg: 26. november (T), kell 10:15

Merit Lage, gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja

Sihtrühm: loeng sobib laiadele gruppidele. Osalema on oodatud kõik inimestega töötavate elukutsete esindajad

Eesmärk:

  • saab aru psühholoogiliste tasandite dünaamikast ning analüüsib nende tugevusi ja arenguvõimalusi enda rollis;
  • analüüsib ja valib suhtlemisstrateegiaid vastaval situatsioonile;
  • saab paremini aru vastutuse dünaamikast keelekasutusest;
  • on teadlik C. Rogersi mudelist ning oskab mudelit kasutada;

Loengu teemad:

Suhtlemiskompetentside alus
Psühholoogilised tasandid inimestega töös
Professionaalne ja interpersonaalne tasand
Personaalne tasand ja selle mõju

Suhtlemisstrateegiad ja nende valik vastavalt situatsioonile?
Vastutuse dünaamika selges eneseväljenduses, kehtestamine
Konfliktsed olukorrad ja suhtlemistõrked neis.

Kuidas konfliktidega toime tulla?

Konflikti emotsionaalne dünaamika
Carl Rogersi baasmudel inimestega töös ja juhtimisel
Mudeli rakendamise võimalused
Loengu käigus toimuvad arutelud ja vestlused, saavutatud eesmärke individuaalselt ei hinnata.

Grupi suurus: 6 inimest

Maksumus: 50 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Registreerin loengule

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram