Loodusainete õpilased osalesid RMK Nõva loodusõppe programmis

 

Selle õppeaasta sügisel oli ligi 80-l meie kooli teise kursuse õpilasel võimalus loodusainete tundide raames osaleda RMK Nõva Loodusõppe programmis.

Õppekäikudel  tutvuti Põhja-Läänemaa ilusa loodusega, külastati Nõva sadamat ja RMK Nõva Külastuskeskust. Kogenud retkejuhtide abil avardusid õpilaste ja õpetajate teadmised Loode-Eesti luitelisest maastikust, selle kujunemise loost ja muutumisest põlengute ning kaevandamiste tagajärjel.

Õppekäikude õnnestumisele aitasid kaasa ilusad ilmad, metsast leitud pohlad ja seened ning rannas märgatud ainulaadsed bretšakivid ja suured lained.

Väljasõidud toimusid tänu Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt avatud (KIK) programmile „Keskkonna teadlikkuse tõstmine“. Rahastati projekti „Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste osalemine loodusõppeprogrammis Nõva külastuskeskuses “Maa, mis tõuseb merest”.  Idee tuli õpetajatelt Leelo Alasilt ja Pille Alekandilt ning kooli projekti koordineeris projektijuht Annika Armipaik-Nukki.

Rohkem pilte väljasõitudest vaata HKHK Facebookist.