Lõpetab silmuskuduja eriala I lend

Septembris alustasid Haapsalu Kutsehariduskeskuses õppetööd 10 käsitööhuvilist naist silmuskuduja erialal. Eriala on Eestis päris ainulaadne – varem pole silmuskudumist eraldi erialana õpetatud. Nüüd, märtsi lõpul on neil õppekava läbitud, omandatud palju uusi oskusi ja vilumusi ning sooritatud kutseeksam. Reedel, 29. märtsil toimub HKHK-s silmuskuduja eriala I lennu lõpuaktus.

Kuuekuulise õppetöö käigus õpiti tundma kudumistehnoloogiaid, materjale ja töövahendeid ning tehnilisi võtteid. Kooti arvukalt tööproove ja näidiseid ning mitmeid käsitööesemeid – haapsalu salle, lõikekohaseid kudumeid, kindaid ja sokke.

Tekstiilkäsitöö valmistaja (osakutse käsitöö valmistaja silmuskudumise alal) tase 3 kvalifikatsioonieksami sooritasid kõik 10 õppijat. Lisaks tehtud töödele hinnati ka õpimappe, kus tuli näidata õpitud tööde dokumenteerimise oskust.

Silmuskudujate põhiõpetajateks olid Marju Heldema, Siiri Reimann ja Janne Muuli.

Uus grupp silmuskudujaid võetaks Haapsalu Kutsehariduskeskusesse õppima järgmisel talvel.

Galerii silmuskudujate õppetöödest HKHK tekstiilitöö Facebookis.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram