Lõppes kaks aastat kestnud projekt „Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikasüsteemi arendamine“

SA Innove struktuuritoetuste agentuuri ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel toimus Haapsalu Kutsehariduskeskuses 1. septembrist 2017 kuni 30. juuni 2019 projekti “Praktikasüsteemi arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses” tegevused.
Projekti üldiseks eesmärgiks oli tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel ja selle saavutamiseks planeeriti ja ka viidi läbi kahe õppeaasta jooksul järgnevad tegevused:

– projekti jooksul koolitati kokku 203 tööandjapoolset praktikajuhendajat, kes osalesid kahel erineval koolitusel. Toimusid kaks ajajuhtimise koolitust „Kuidas teha arukamalt mitte rohkem“ nii Haapsalus kui ka Tallinnas ja 14 ettevõttepoolse praktikajuhendaja koolitust „Koostöine suhtlemine ja tagasisidestamine praktikaprotsessis“, mis toimusid sõltuvalt erialavaldkonna tööandjate asukohast ehk kas Haapsalus, Läänemaal, Tallinnas või Harjumaal.
– kahe õppeaasta jooksul osales projekti toel õppetöös 30 erinevat eriala praktikut, kes rikastasid enda kaasaegsete ja uudsete erialateadmistega meie nii noorte kui ka täiskasvanud õppijate õppetööd.
– kahe õppeaasta jooksul stažeeris projekti toel erinevates erialavaldkondade ettevõtetes 18 HKHK kutseõpetajat, kes värskendasid ja uuendasid enda erialaseid teadmisi.
– töötati välja praktika juhendmaterjalid tsükliõppes õppijate praktika korraldamiseks. Näidismaterjalidena koostati kangakudujate eriala kolmepoolse praktikamudeli juhendmaterjalid ja dokumendid.
– töötati välja ettevõttepraktika kolmepoolne hindamisjuhend, mis esialgu võetakse kasutusele ainult noorte erialade praktikaprotsessi hindamiseks.
– koostöös ettevõtjatega täiendati karjäärimooduli sisu, et valmistada õpilasi paremini ette tööturule suundumiseks. Koostati karjäärimooduli näidis tegevuskava ja ülesanded.

Projekti võib lugeda õnnestunuks, kuna kõik planeeritud tegevused said läbiviidud ja nende tulemusel arendati mitmekülgselt Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikasüsteemi. Kindlasti kõige väärtuslikumaks osaks projektis oli aga kooli partnerettevõtetega tihedama suhtluse loomine ja hoidmine ning uute koostööpartnerite leidmine.

Annika Armipaik-Nukki, projektijuht
Haapsalu Kutsehariduskeskus
tel: +372 53 300624
annika.nukki@hkhk.edu.ee

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram