Abikoka täienduskoolitus-suupistete valmistamine ja selvelaua katted

Koolitaja Inga Pook

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi (4 õppetundi auditoorset tööd ja 16 õppetundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK peahoone koduköögis.

Koolituse läbiviimise aeg: 25.09 – 23.10.17 (esmaspäeviti), kell 17:00-20:00 (4 õppetundi)

Koolitaja on Inga Pook. Inga on lõpetanud Kehtna Kõrgema Põllumajanduskooli (1993). Tal on pikaajaline töökogemus (23 aastat) Haapsalu Kutsehariduskeskuses kokandusvaldkonna õpetajana.

Sihtrühm: koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele on oodatud abikokad, kes soovivad toiduvalmistamise alal teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada. Samuti võivad osaleda erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustusettevõttes (k.a hooajaliselt või ka osalise koormusega) või saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Eesmärk ja väljund: koolituse lõpuks õppija valmistab suupisteid ja salateid, kasutades selleks õigeid töövõtteid ning katab juhendamisel ja menüü abil selvelauda.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • selvelaudade tutvustus
  • suupistete valmistamine pidulauale
  • köögiviljasalatite valmistamine
  • Eesti rahvusroad
  • toitude ja jookide serveerimine

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

 

Registreerun koolitusele