Puidu masintöötlemine

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 65 akadeemilist tundi

Õppekava: Mööblirestauraator

Koolituse alguses koostatakse täienduskoolituse õppekava.

Koolituse läbiviimise koht: Puidumaja. Tehnika põik 6, Uuemõisa, Haapsalu. Õpperuum on mõeldud tasemeõppe elluviimiseks, olemas on kõik tööks vajalikud vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: oktoober kuni detsember 2019. Täpne aeg selgub tunniplaanist

Koolitaja on Margus Krips. Margus on lõpetanud HKHK mööblirestauraatori eriala 2011.aastal.  Restaureerimise ettevõttes tegelenud üle 8 aasta, sealhulgas restaureerinud aknaid uksi. Ta on  HKHK puiduvaldkonna kutseõpetaja ja koolitaja.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on soovivad omandada põhilistel puidutöötlemismasinatel töötamiseks vajalikke  teadmisi ja oskusi.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • valmib puidust toode, kus on kasutatud õiget tööohutust ja töövõtteid

Avatud õppe teemad on toodud täpsemalt õppekavas: 

  • tööohutus, töökoha korraldamine
  • toote kavandamine
  • puidu masintöötlemine, viimistlemine

Maksumus: 1155,00 eurot. Kui õppija soovib valminud toodet endale, tuleb tasuda lisaks materjalikulu.

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

HKHK tööalaseid täienduskoolitusi on võimalik kasutada varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamisel (VÕTA) tasemeõppes.

Avatud õpe on tasemeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva mooduli. Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram