Menüü koostamine ja kalkulatsioon

Registreerin koolitusele

Koolitaja Tiina Sootalu

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeklass

Koolituse läbiviimise aeg: 1. oktoober kuni 25. oktoober (esmaspäev ja neljapäev), kell 17:00-20:00.

Koolitajad on Tiina Sootalu ja Aili TervonenAili Tervonen (Mag.) on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli kodumajanduse eriala, kutseõpetaja HKHKs alates 2001. aastast. Tiina Sootalu on lisaks kokanduse erialale lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika. Kutseõpetaja HKHK-s alates 2005. aastast. EHRL Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009. aastast. Tal on kokk tase IV kutsekvalifikatsioon.

Sihtrühm: turismi- ja toitlustus-teenindusettevõtetes töötavad kokad,  samuti maa- ja taluturismiga  tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustajad ning teistes turismisfääris toitlustuses töötavad kokad, kes puutuvad kokku roogade hindade kalkuleerimise ja menüüde koostamisega (sh vanuses 50+).

Õppe alustamise nõuded: eeldatakse toitlustusalaseid põhiteadmisi ja oskusi ning toitlustuses töötamise kogemust. Vajalik

kokandus
Koolitaja Aili Tervonen

arvuti kasutamise oskus ja MS Exceli kasutamise oskus tavakasutajana.

 

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • koostab tooraine- ja hinnakalkulatsioonid ning arvutab tooraine vajaduse ja maksumuse ning toidu müügihinna vastavalt toitlustusettevõtte eripärale,
 • koostab menüüd ja roogade tehnoloogilisi kaarte vastavalt koostamise põhimõtetele, toitlustusettevõtte spetsiifikale ning erinevat tüüpi einetele, arvestades hooajalisust, kliendi soove ja vajadusi.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Menüüde liigid ja menüü koostamise reeglid;
 • Menüü kui turundusvahend;
 • Menüüde koostamine ja analüüs;
 • Hinnakujunduse alused toitlustusettevõttes, hinna ja kvaliteedi suhe;
 • Töötlemiskao olemus, kaonormide tabelite kasutamine toiduainete töötlemisel;
 • Toiduainete kulu arvestus;
 • Omahinna arvutamine, müügihinna kujunemine;
 • Tehnoloogiliste kaartide ja hinna kalkulatsioonide koostamine;
 • Kolmekäigulise menüü kalkulatsiooni koostamine arvutil.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram