Menüü koostamine

Registreerin koolitusele

kokandus
Koolitaja Aili Tervonen

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Õppekava: kokk tase 4

Koolituse alguses koostatakse täienduskoolituse õppekava.

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Õppe läbiviimiseks kasutatakse õppeklassi ja arvutiklassi, mis on mõeldud tasemeõppe elluviimiseks. Klassides on olemas kõik õppetööks vajalikud vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: 20.01.2020. Täpne aeg selgub tunniplaanist

Koolitaja on Aili Tervonen. Aili Tervonen (Mag.) on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikool, ta on kodumajandus ja kokandusvaldkonna kutseõpetaja HKHK-s alates 2001 aastast.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on soovivad omandada või uuendada menüü koostamise põhioskuseid.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • koostab tooraine- ja hinnakalkulatsioonid ning arvutab tooraine vajaduse ja maksumuse ning toidu müügihinna vastavalt toitlustusettevõtte eripärale,
  • koostab menüüd ja roogade tehnoloogilisi kaarte vastavalt koostamise põhimõtetele, toitlustusettevõtte spetsiifikale ning erinevat tüüpi einetele, arvestades hooajalisust, kliendi soove ja vajadusi.

Avatud õppe teemad on toodud täpsemalt õppekavas: 

  • Menüüde liigid ja menüü koostamise reeglid
  • Menüü kui turundusvahend, maksumus ja müügihind
  • menüüd  koostamise põhimõtted

Maksumus: 102,00 eurot. Kui õppija soovib valminud toodet endale, tuleb tasuda lisaks materjalikulu.

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

HKHK tööalaseid täienduskoolitusi on võimalik kasutada varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamisel (VÕTA) tasemeõppes.

Avatud õpe on tasemeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva mooduli. Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram