Mööbli või muu toote/objekti kavandamine arvutil SketchUp Make abil

Koolitaja Aare Mehiste

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu arvutiklass (309). Klass on mõeldud õppe elluviimiseks, olemas on arvutid ja õpitav programm. Kõik õppeks vajaliku annab kool.

Koolituse läbiviimise aeg: 15. oktoober kuni 26. november (teisipäeviti), kell 17:00 -20:00

Koolitaja on Aare Mehiste. Aare on puiduvaldkonna kutseõpetaja HKHK, tal on puidutöötlemise tehnik-tehnoloog eriala  Võru Tööstustehnikumist. Koolitajal on töökogemus mööblitislerina erinevates väiksemat sorti firmades.

Sihtrühm: inimesed, kellel on vajalik mööbli või muu eseme (toote) projekteerimine tootmiseks või kliendile esitamiseks. Puiduvaldkonna ettevõtjad, restauraatorid, ehitajad ja sisekujundajad.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus tavakasutajana.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • Kavandab mööbli või mõne muu sisustuselemendi täpse 3D modelleerimise arvutis, kasutades programmi SketchUp Make.
 • Kasutab tehtud 3D kavandit: esitleb toodet, demonteerib, muudab detailide kuju ja mõõtmeid, komplekteerib tagasi tooteks.
 • Vormistab kavandi joonisteks koos erinevate vaadete ja mõõtudega

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

 • Programmi SketchUp Make  tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist
 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine.
 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine.
 • Detailide komplekteerimine tooteks
 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid.
 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused.
 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erineva kujuga detailid sh treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine
 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega.
 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram