Mööbli või muu toote/objekti kavandamine arvutil SketchUp Make abil

Koolitaja Aare Mehiste (keskel)
Koolitaja Aare Mehiste (keskel)

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Arvutiklass 309.

Koolituse läbiviimise aeg: 10.10 – 21.11.2017 (teisipäeviti), kl 17:00 – 20:00 (4 õppetundi)

Koolitaja on Aare MehisteAare on Haapsalu Kutsehariduskeskuse puiduvaldkonna õpetaja ja koolitaja.

Sihtrühm: inimesed, kellel on vajalik mööbli või muu eseme (toote) projekteerimine tootmiseks või kliendile esitamiseks. Puiduvaldkonna ettevõtjad, restauraatorid, ehitajad ja sisekujundajad.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Kavandab mööbli või mõne muu sisustuselemendi täpse 3D modelleerimise arvutis, kasutades programmi SketchUp Make.
 • Kasutab tehtud 3D kavandit: esitleb toodet, demonteerib, muudab detailide kuju ja mõõtmeid, komplekteerib tagasi tooteks.
 • Vormistab kavandi joonisteks koos erinevate vaadete ja mõõtudega.

Kursuse teemad:

 • Programmi SketchUp Make 2015 tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist.
 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine.
 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine.
 • Detailide komplekteerimine tooteks.
 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid.
 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused.
 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erineva kujuga detailid s.h. treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine
 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega.
 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 5081016.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele saamiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram