Oluline info HKHK õpilastele

16.märtsist kuni 29.märtsini toimub koolis õppetöö distantsõppe vormis ning iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. 

Õppetöö toimub tunniplaani järgi, õpetajad on kättesaadavad tundide ajal. Ülesanded pannakse üles Siseveebi antud tunni algusajaks, ülesannete kohta saab lisainformatsiooni aineõpetajalt.

Õppetööga seotud täiendavatele küsimustele vastavad rühmajuhendajad ning osakonna juhatajad, kelle kontaktid on leitavad kooli kodulehelt.

Kui õpilane haigestub ja ei saa õppetöös osaleda, annab ta sellest teada oma rühmajuhendajale, kes paneb selle info Siseveebi nii, et õpetaja näeb seda päevikus. 

Kui õpilase isiklik digivahend ei võimalda täita õpetajate poolt antud ülesandeid ja õpilane vajab selleks arvutit, on põhjendatud juhtudel võimalik seda taotleda koolist. Selleks pöördub õpilane esmalt oma sooviga rühmajuhendaja poole,  kes koos õpetajatega hindab selle vajadust ning teavitab õpilast taotlemise protsessist. Alaealiste õpilaste puhul esitab digiallkirjaga taotluse lapsevanem, arvuti väljastab koos aktiga kooli IT-juht leppides eelnevalt õpilasega kokku arvuti üleandmise aja.

Õpilaste praktika võib jätkuda ja alata, kui kõik osapooled (õpilane, alaealise puhul vanem ja tööandja) sellega nõus on. Kui õpilane suundub praktikale Haapsalu ettevõtetesse ja vajab praktikaajaks majutust kooli hostelis, tuleb võtta kontakti hosteli juhataja Küllike Hüdsiga, e-post: kyllike.hydsi@hkhk.edu.ee või telefon +372 5300 1880.

Välispraktikate toimumine on edasi lükatud ja välispraktikate toimumise ajad selguvad  eriolukorra lõppedes!

Distantsõppe ajal ei toimu koolis huviringe ega sporditreeninguid, kooli spordihoone on suletud kuni distantsõppe perioodi lõpuni. Alates 19. märtsist on suletud ka koolihoones asuv Uuemõisa raamatukogu

Õppetoetused veebruari ja märtsikuu eest kantakse õpilastele üle 25. märtsil.

Kui kodus õppides on õpilase majanduslik olukord õpilasel keeruline, on õpilasel võimalus taotleda eritoetust koolis kehtestatud korra kohaselt.  Eritoetuse taotlemiseks tuleb saata avaldus kooli sotsiaaltöötajale Heidi Simiskerile, e-post: heidi.simisker@hkhk.edu.ee

Head õpilased! Küsimuste korral palun pöörduge esmalt oma rühmajuhendaja poole.

Edu ja järjepidevust õpingutes!

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram