Õpilasele

2019/20. õppeaasta

Õppeaasta pikkus on 40 õppenädalat, mis jaguneb kaheks poolaastaks:

I poolaasta – 02.09.2019–01.02.2020
II poolaasta – 03.02.2020–19.06.2020

Lisaperiood (IX periood) 03.08.2020 – 29.08.2020

Koolivaheajad:

jõuluvaheaeg 22.12.2019 – 05.01.2020

kevadvaheaeg 20.04.2020 – 03.05.2020
suvevaheaeg 20.06.2020 – 31.08.2020

Õppeaasta koosneb 8-st 5-nädalalasest õppeperioodist:

I periood (1.- 5. õppenädal) 02.09.2019 – 05.10.2019
II periood (6. -10. õppenädal) 07.10.2019 – 09.11.2019
III periood (11.-15. õppenädal) 11.11.2019 – 14.12.2019
IV periood (16.-20. õppenädal) 16.12.2019 – 01.02.2020
V periood (21.-25. õppenädal) 03.02.2020 – 07.03.2020 (e-õppe nädal 25.02. – 29.02.2020)
VI periood (26.-30. õppenädal) 09.03.2020 – 11.04.2020
VII periood (31.-33. õppenädal) 13.04.2020 – 19.04.2020

04.05.2020 – 16.05.2020
VIII periood (34.-38. õppenädal) 18.05.2020 – 19.06.2020

IX periood (39.-40. õn) 03.08.2020 -29.08.2020 (2 nädalat õppetööd õppegrupile vastavalt
tunniplaanile)

Akadeemiline kalender 2019/2020

Täiskasvanud õppijate tsükliõppe ajad õppegruppide kaupa

Õppeaasta ürituste kava

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram