Õppeaasta alguse teated

Õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval3. septembril kell 12.00 koolimaja ees, millele järgneb rühmajuhendaja tund. Täiskasvanud tsükliõppe õppijaid ootame kooli oma õppegrupi õppetsükli alguses.
Tunniplaani leiate siseveebist ja kooli kodulehelt alates 29.  augustist. Tavapärane õppetöö algab tunniplaani järgi 4. septembrist. Põhikoolijärgseid õpilasi toitlustame kooli sööklas õpilaspileti ettenäitamisel alates teisipäevast, 4. septembrist.

Õpilaskodusse majutame pühapäeval, 2. septembril kell 10-18. Samal päeval toimuvad koolis kell 11 ja 13 esmakursuslaste lastevanemate koosolekud.

Jätkukursuse õpilastel on võimalik koolis õppevõlgnevusi likvideerida kuni 30. augustini kokkuleppel aineõpetajaga.
Õpilastel, kellel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel augustis õppevõlgnevusi likvideerida, palun pöörduda õppeosakonda õppedirektori (ylle.ojamae@hkhk.edu.ee, tel 6661743) või osakonnajuhataja poole.
Kooli nõukogu teeb 31. augustil otsused õpilaste üleviimise kohta järgmisele kursusele.