Õppekavad

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
Sekretäri- ja kontoritöö
Majandusarvestus ja maksundus
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Puitmaterjalide töötlemine
Ehitus ja tsiviilrajatised
Käsitöö
Lastehoid ja teenused noortele
Majutamine ja toitlustamine
Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
Koduteenindus