Õppetöö toimumine juunis

Alates 18. maist hakkab kool Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt etteantud tingimustel osaliselt läbi viima kontaktõpet koolis, samuti jätkame täienduskoolitustega.  Õpe toimub koolis väikestes õpperühmades, kus igale ruumis viibijale on arvestatud 2-meetrine vahemaa.

Kool varustab riskirühmade õppijaid vajalike kaitsevahenditega ja korraldab õppetöö ruumide desinfitseerimise. Lähtuvalt etteantud nõuetest peab kool mõistlikuks korraga kooli kutsuda vaid üksikud õpperühmad, nendeks on eelkõige lõpukursused või need õpperühmad, kellel on vajadus praktiliste tundide järele. Teiste õpperühmadega jätkub distantsõpe kodus.

Kool planeerib kontaktõpet ühe nädala kaupa ning teavitab õpperühmi, kes on järgmistel nädalatel kontaktõppele oodatud.

Järgmisel nädalal, (15.-20.06.2020) ootame kooli järgmisi õpperühmi:

IT-19, IT-17, BT-19, T-18, T-17, K-18, V-19, BTI-19, HTT-19, TTJ-19, KT-18, PL-19 ning PLS-19A, ja PLS-19B.

Kõik, kes tulevad kooli, peavad järgima kooli poolt kehtestatud ohutusreegleid!

Kontaktõppe ajal on vajadusel võimalik ööbida õpilaskodus, kuid oma soovist tuleb eelnevalt õpilaskodule teada anda. Raamatukogu on avalikuks kasutamiseks suletud, kuid raamatuid saab laenutamiseks ette tellida kirjutades mia.rakaselg@hkhk.edu.ee  ja tagastada raamatukogu ukse taga asuvasse laenutus- ning tagastuslauale. Koolis saab E-R süüa koolilõunat õpperühmade söögivahetundide graafiku järgi, laupäeval toitlustamist ei toimu. Õpilaskodus ööbivatele noortele valmistatakse koolis ette toidupakid hommiku- ja õhtusöökideks. Palume need välja võtta esimese koolipäeva jooksul!

Teistel õpperühmadel, keda kontaktõppele ei kutsuta, jätkub õppetöö distantsõppena tunniplaani järgi. Augustikuus 3.-19. augustini jätkame jätkukursustega õppetööd koolis, et kõik vajalikud lõppeva õppeaasta praktilised oskused saaksid omandatud.

Kui teil tekib õppetöö läbiviimise kohta küsimusi, siis pöörduge nendega rühmajuhendaja poole.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram