Pehme mööbli valmistaja koolitus. Mööblieseme polsterdamine ja riidega katmine

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Janne Muuli

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 7, Uuemõisa, Haapsalu. HKHK hostel, sadulsepa klass. Kassis on olemas kõik tööks vajalikud vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: 7. oktoober 2020, kell 17:00-21:00. Koolitus toimub kolmapäeviti ja neljapäeviti. Viimane õppepäev on 26. november.

Koolitajad on Janne Muuli ja Marek Tarkin. Janne on Haapsalu Kutsehariduskeskus kutseõpetaja. Janne õpetab sadulsepa eriala õpilastele õmblemist ning on ise õmblusvaldkonna ettevõtja. 2017 aastal täiendas koolitaja end Soomes. Marek Tarkin on Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Marek õpetab sadulsepa eriala õpilasi ning on samuti ettevõtja. 2017 aastal täiendas koolitaja end Soomes.

Sihtrühm: on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega

Koolitaja Marek Tarkin

elanikkond vanuses 50+ ja mööbliettevõttes töötavatele inimestele, kel puudub kvalifikatsioon.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • koolituse lõpuks õppija hooldab ja seadistab õmblusmasinaid kasutades juhendmaterjale. Polsterdab karkassi, kasutades õigeid töövõtteid, -vahendeid ja materjale. Õmbleb mööblikatteid, kasutades erinevaid tehnikaid, järgides tehnoloogiakaarti ja ergonoomilisi töövõtteid. Pealistab pehmendus- ja alusmaterjale, järgides detailide liimimise järjekorda, optimaalset liimi kogust ja ohutuid töövõtteid.

Kursuse teemad täpsemalt õppekavas

  • Valmistab õmblusmasina (masinad) ette ja seadistab need, arvestades kasutatavaid materjale, tehnoloogiakaarti ja õmblemise tehnikaid. Lõikab pehmendusi ja alusmaterjale ning teab nende tüüpe ja omadusi
  • Õmbleb mööblikatted, kasutades erinevaid tehnikaid ja järgides tehnoloogiakaarti ja kasutades ergonoomilisi töövõtteid. Käsitsi peitpistet ja masinal lukke, keedrit ja tepinguid.
  • Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine ja liimimine, karkassi polsterdamine. Sadulsepa tööriistade käsitlus ja hooldus
  • Kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab tööde teostamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber

Grupi suurus: 10  inimest

 

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram