Pehmemööbli valmistaja koolitus – mööblieseme polsterdamine ja riidega katmine

Koolitaja Janne Muuli
Koolitaja Marek Tarkin

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi (20 õppetundi auditoorset tööd ja 60 õppetundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK sadulsepa õppeklassis (hosteli all).

Koolituse läbiviimise aeg: 27.09 – 06.12.17 (novembrist alates kolmapäeviti ja neljapäeviti), kell 17:00 -21:00 (5 õppetundi)

Koolitajad on Janne Muuli ja Marek Tarkin. Janne on Haapsalu Kutsehariduskeskus kutseõpetaja (14 aastat). Janne õpetab sadulsepa eriala õpilastele õmblemist (kuues õppeaasta) ning on ise õmblusvaldkonna ettevõtja. 2017 aastal täiendas koolitaja end Soomes. Marek Tarkin on Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja (5 aastat). Marek õpetab sadulsepa eriala õpilasi ning on samuti ettevõtja. 2017 aastal täiendas koolitaja end Soomes.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud mööbliettevõttes töötavatele inimestele, kel puudub kvalifikatsioon, aga ka neile, kes soovivad selles valdkonnas tööd leida. Eeltingimuseks on huvi olemasolu ning tervislik seisund, mis laseb õppida ja töötada antud erialal.

Eesmärk ja väljund: koolituse lõpuks õppija hooldab ja seadistab õmblusmasinaid kasutades juhendmaterjale. Polsterdab karkassi, kasutades õigeid töövõtteid, -vahendeid ja materjale. Õmbleb mööblikatteid, kasutades erinevaid tehnikaid, järgides tehnoloogiakaarti ja ergonoomilisi töövõtteid. Pealistab pehmendus- ja alusmaterjale, järgides detailide liimimise järjekorda, optimaalset liimi kogust ja ohutuid töövõtteid.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Valmistab õmblusmasina (masinad) ette ja seadistab need, arvestades kasutatavaid materjale, tehnoloogiakaarti ja õmblemise tehnikaid. Lõikab pehmendusi ja alusmaterjale ning teab nende tüüpe ja omadusi
  • Õmbleb mööblikatted, kasutades erinevaid tehnikaid ja järgides tehnoloogiakaarti ja kasutades ergonoomilisi töövõtteid. Käsitsi peitpistet ja masinal lukke, keedrit ja tepinguid.
  • Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine ja liimimine, karkassi polsterdamine. Sadulsepa tööriistade käsitlus ja hooldus.
  • Kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab tööde teostamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele