Plaatimis- ja hüdroisolatsioonitööde koolitus

Inge on ehituseriala kutseõpetaja Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Asavahemikul 2008 – 2014 oli ta Hiiumaa Ametikoolis restaureerimise kutseõpetaja. Tal on töökogemus ehitusettevõttes Haasoja.
Koolitaja Inge Gagarina

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Ehitusmaja. Tennise 10/12

Koolituse läbiviimise aeg (muudetud): 20.03- 15.05.18, kaks korda nädalas (teisipäeval ja neljapäeval), kell 17:00 – 21:00. Perioodil 30.04-06.05 õpet ei toimu.

Koolitaja on Inge Gagarina. Inge on ehituseriala kutseõpetaja Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Ajavahemikul 2008–2014 oli ta Hiiumaa Ametikoolis restaureerimise kutseõpetaja. Tal on töökogemus ehitusettevõttes Haasoja.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita ehitustöölistele, kes soovivad täiendada oma oskuseid plaatimistöödes, et oma konkurentsivõimet tööturul parandada (50 +).

Õppe alustamise nõuded: kasuks tuleb varasem töökogemus ehitusvaldkonnas. Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Paigaldab tootja paigaldusjuhendi järgi horisontaalse ja vertikaalse hüdroisolatsiooni hoone sise- ja välispindadele;
  • Järgib energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning ennetab võimalikke vigu soojustus- ja isolatsioonimaterjalide paigaldamisel;
  • Valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele, valmistab ette aluspinna ning plaadib tasapinnalised seina- ja põrandapinnad keraamiliste või kiviplaatidega, järgides etteantud kvaliteedinõudeid;
  • Kasutab õigeid segusid ja tehnoloogilisi võtteid platimistöödel (vuugisegud ja hermeetikud).

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Sissejuhatus plaatimistöödesse
  • Tööde tehnoloogiline järjekord ja nõuded
  • Töötervishoiu-ja tööohutusnõuded plaatimistöödel.
  • Praktilised plaatimistööd

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram