Pottsepatööde kursus

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitusmaja, Tennise 10/12, Uuemõisa, Haapsalu. Õppeks kasutatakse klassi ja ehituslaborit, kus on olemas kõik tingimused õppeks ja vajalikud vahendid. Praktilise õppe jaoks võtab õppija kaasa vahetusriided ja jalanõud.

Koolituse läbiviimise aeg: 04.09 – 10.10.19 (K), edaspidi R kell 17:00-21:00 ja L kell 10:00-14:00

Koolitaja on Harri Sinimeri. Koolitaja on lõpetanud Väike-Maarja  kutsekooli Maaparanduse mehhaniseerimise eriala. Harri on alates 2006. aastast ehituseriala ja pottsepa õppekava kutseõpetaja.

Sihtrühm: madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi pottsepatööde erialal, koolituse lõpuks saab alustada tööd pottsepa abina. Aga ka ehitus- ja müüritööga kokku puutunud inimene,  kes soovib oma konkurentsivõimet tööturul parandada ning oskuseid täiendada.

Õppe alustamise nõuded: tööalane vajaduse ja kokkupuude ehitustöödega.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • Arvutab ruumi soojavajaduse ja valmistab ette töökeskkonna ja töövahendid, tagades tööohutuse. Ehitab kütteseadme etteantud tööjooniste alusel.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

 • Töö- ja tuleohutusnõuete tundmine
 • Materjalide mahtude ja maksumuse arvutamine
 • Pottsepatöödel kasutatavad materjalid ja tööriistad
 • Müüritööde tehnoloogia
 • Vundamendid korstnatele ja kütteseadmetele
 • Telliskorstnate ladumine
 • Monteeritavate korstnate paigaldus
 • Kütteseadmete lõõristiku tüübid
 • Tellistest pliitide ja ahjude ladumine
 • Kaminate ladumine
 • Ohutuskujad korstnatele, pliitidele ,ahjudele ja kaminatele
 • Viimalõõride ladumine
 • Kütteseadmete remont
 • Kütteseadmete viimistlemine

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram