Praktika

Praktika on kutseõppe osa, mis võimaldab esmaseid kutsealaseid teadmisi ja oskusi praktilises töös rakendada. Praktika toimub kolme osapoole – kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Sõltuvalt õppevormist moodustab praktika kutseõppe mahust:

Praktika korraldust koolis reguleerib Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikakorralduse juhend.

Praktikadokumendid ja -juhendid:

Osakondade slaidiesitluse põhjad: