Praktika

Praktika on kutseõppe osa, mis võimaldab esmaseid kutsealaseid teadmisi ja oskusi praktilises töös rakendada. Praktika toimub kolme osapoole – kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Sõltuvalt õppevormist moodustab praktika kutseõppe mahust:

Praktikadokumendid ja – juhendid

Praktika korraldust koolis reguleerib HKHK praktikakorralduse juhend

Osakondade slaidiesitluse põhjad (praktika kaitsmise esitluse koostamiseks):

2019/2020 õppeaasta praktikagraafik

Küsimuste korral palun pöördu:

Annika Armipaik-Nukki, praktika koordinaator

annika.nukki@hkhk.edu.ee , tel. 53300624