Projektide algatamine, koostamine ja juhtimine

Koolitaja Saima Mänd

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu

Koolituse läbiviimise aeg: 2. oktoober kuni 24. oktoober, kell 17:00 (4 akad tundi korraga ja üks 6 akad tunnine õppekäik)

Koolitajad on Saima Mänd ja Ingrit Kera.  Saima Mänd – (Tallinna Ülikool /MA,  pedagoogika/,  EBS /lõpetamata, rahvusvaheline ärijuhtimine/) on ettevõtluse ja finantsjuhtimise valdkonnas konsultandina ja koolitajana tegutsenud üle 20 aasta, käivitanud Haapsalu Täienduskoolituskeskuse (1995) ja SA Haapsalu Ettevõtluskeskuse (1998, 2003 ümber kujundatud Läänemaa Arenduskeskuseks), ametiteks: juhajata, nõustaja ja koolitaja. Alates 2004 tegutseb ettevõtjana, teenusteks juhtimisalane (rõhuasetus finantsjuhtimisel) nõustamine, koolitus – ja arendusprojektide käivitamine ja juhtimine. Avalikud ülesastumised Pärnu Raamatupidamiskonverentsil, avaldatud artiklid ajakirjas  “Raamatupidamise praktik” (MTÜ-de finantsarvestus).  Ingrit Kera-  haldus- ja ärikorraldus BA (TLÜ HK), turundusalane ja projektijuhtimise kogemus (4 aastat) turisminduses. Avaliku halduse MA (2010, kaitsmata) Tallinna Tehnikaülikool. Täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus. Haapsalu KHK koolitusjuht.

Sihtrühm: algtaseme koolitus on mõeldud inimestele, kes peavad organisatsioonis või ettevõttes tegelema projektipõhise tegevuse edendamisega, projektide planeerimisega, kirjutamisega ja elluviimisega (nt alustavad mittetulundusühingud, seltsid, väikeettevõtjad jt)

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • koostab projekti taotluse koos tegevuskava ja eelarvega;
  • planeerib organisatsioonis projektijuhtimise protsessi, kaasates selleks pädeva meeskonna ning arvestades ressursse;
  • korraldab projektijuhtimise ja aruandluse, tuginedes seadusandlusele ja korrale

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Projektimõisted, projekti elutsükkel
  • Projektide algatamine: probleemi kirjeldamine ehk vajaduste analüüs. Eesmärkide määramine ja sõnastamine (meeskonnatöö ja vastutus projektijuhtimises)
  • Rahastamisallikate otsimine ja tegevuste/ressursside planeerimine projektis
  • Projekti taotlusvormi ja tegevuste/eelarve koostamine ning kavandamine. Koolitatavate vajaduselt lähtuvalt nt kohaliku omaalgatuse programmi vm programmi näite varal
  • Projektide hindamine. Projekti käigu ja tulemuste dokumenteerimine
  • Projektijuhtimisega seotud seadusandluse tutvustamine. Aruandluse korraldamise alused
  • Õppekäik ettevõttesse või seltsi, mis tegeleb projektipõhise tegevusega (projektijuhi intervjueerimine ja kogemuste vahetamine)

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram