Projektide algatamine, koostamine ja juhtimine

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õpperuum 112

Koolituse läbiviimise aeg: 1. märts – 5. aprill, kell 17:00 -20:00. Kolmapäeviti. Üks õppepäev on 4 akad tundi pikk. Kokku on 6 koolituspäeva, millest üks õppepäev on 6 akad tunnine, siis toimub õppekäik.

Koolitajad on Tiina Ojamäe (Läänemaa Arenduskeskuse konsultant) ja Ingrit Kera (HKHK kutseõpetaja ja koolitusjuht). Tiina on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning tal on projektide juhtimise, kirjutamise ja nõustamise kogemust kodanikuühiskonna valdkonnas. Ingrit Keral on haldus- ja ärikorraldusalane kõrgharidus (TLÜ HK) ning projektijuhtimise kogemus (4 aastat) turismivaldkonnas. Täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus.

Sihtrühm: algtaseme koolitus on mõeldud inimestele, kes peavad organisatsioonis või ettevõttes tegelema projektipõhise tegevuse edendamisega, projektide planeerimisega, kirjutamisega ja elluviimisega (nt alustavad mittetulundusühingud, seltsid, väikeettevõtjad jt)

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • koostab projekti taotluse koos tegevuskava ja eelarvega;
 • planeerib organisatsioonis projektijuhtimise protsessi, kaasates selleks pädeva meeskonna ning arvestades ressursse;
 • korraldab projektijuhtimise ja aruandluse, tuginedes seadusandlusele ja korrale
 Kursuse teemad:
 • 1. märst (Ingrit Kera) Projektimõisted, projekti elutsükkel (2 h)
  Projektide algatamine: probleemi kirjeldamine ehk vajaduste analüüs. Eesmärkide määramine ja sõnastamine (meeskonnatöö ja vastutus projektijuhtimises) (2 h)
 • 8. märts (Tiina Ojamäe) Rahastamisallikate otsimine ja tegevuste/ressursside planeerimine projektis (4 h)
 • 15. märts (Tiina Ojamäe) Projekti taotlusvormi ja tegevuste/eelarve koostamine ning kavandamine. Koolitatavate vajaduselt lähtuvalt nt kohaliku omaalgatuse programmi vm programmi näite varal (4 h)
 • 22. märts, õppekäik (Ingrit Kera) Õppekäik ettevõttesse või seltsi, mis tegeleb projektipõhise tegevusega (projektijuhi intervjueerimine ja kogemuste vahetamine)
 • 29. märts (Tiina Ojamäe) Projektide hindamine. Projekti käigu ja tulemuste dokumenteerimine (4 h)
 • 5. aprill (Tiina Ojamäe) Projektijuhtimisega seotud seadusandluse tutvustamine. Aruandluse korraldamise alused (4 h).

Grupi suurus: 14 inimest