Promote Healthy Life Style

Projekti kestvus: 2013 – 2014

Projekti partnerid: Soome, Rootsi, Island, Läti ja Norra

Projekti eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine tervislike ja keskkonda säästvate eluviiside valdkonnas ning ühistöös naaberriikide noortega uute noori inimesi puudutavate vaatenurkade leidmine probleemide teadvustamisel ja tutvustamisel

Projekti käigus tegelevad osalejad viie erineva teemaga ning igas osalevas koolis on luubi all üks kindel teema, milleks osalejad valmistuvad juba eelnevalt enne lähetusele sõitu. Valmistatkse kolm temaatilist posterit ning viiakse kaasõpilaste seas läbi teemaga seotud küsitlus, et välja selgitada kaasõpilaste teadlikkus selles valdkonnas. Ühistel projektikohtumistel tutvustatkse oma küsitluste tulemusi ning leitakse ühiseid jooni. Rahvusvahelistes gruppides tehakse temaatiline video, kus sihtmärgiks on just oma eakaaslased ning teemaks eri riikide koolides läbi viidud küsitluste tulemusel püstitatud probleemsed valdkonnad. Töö toimub rahvusvahelistes gruppides, töökeeleks on inglise keel ning igal lähetusel osaleb igast riigist kaks kuni kolm õpilast. Viimasel kohtumisel Soomes valitakse asjatundliku žürii kaasabil videode ja posterite seast parimad.

Projektil BLOGI ja Facebook’i leht

Norra – 16.-20.september “Keskkonnasäästlik ellusuhtumine”; Osalejad: Kristjan Sootalu ja Janar Milbach (saatev õpetaja Heli Heimo); fotosid näeb SIIT

Island – 20.-25.oktoober “Sport ja liikumine”; Osalejad: Lauri Põrk, Agnes Karula ja Andre Tomingas (saatev õpetaja Liis Rüü); fotosid näeb SIIT

Läti – 25.-29.novemer “Tervislik toitumine”; Osalejad: Tarvi Hirv, Merliina Valdmann, Carol Sau (saatev õpetaja Enna Kallasvee); fotosid näeb SIIT

Eesti – 24.-29.jaanuar “Narkootikumide, tubaka- ja alkoholitoodete sõltuvuse ennetamine”; Osalejad: Laura Liivak, Andra-Johanna Liba; fotosid näeb SIIT

Rootsi – 3.-7.märts “Arvutisõltuvuse levik noorte hulgas”; Osalejad: Ruudi Konrad, Tanel Põllumägi, Danel Adra (saatev õpetaja Mall Vainola); fotosid näeb SIIT

Soome – Kokkuvõtted ja parimate videode ja posterite valimine; Osalejad: Laura Liivak, Danel Adra (saatev õpetaja Kaia Kullamaa); fotosid näeb SIIT

Projektijuht: HELI HEIMO

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram