Puidu käsitsitöötlemine

Koolitaja Epp Klimenko

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 65 akadeemilist tundi

Õppekava: Mööblirestauraator

Täienduskoolituse õppekava koostatakse koolituse alguses.

Koolituse läbiviimise koht: Puidumaja. Tehnika põik 6, Uuemõisa, Haapsalu. Õpperuumid on mõeldud tasemeõppe elluviimiseks nin olemas on kõik õppeks vajalikud vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg:  7.september kuni 20.detsember 2019. Täpne aeg selgub tunniplaanist

Koolitaja on Epp Klimenko. Epp on HKHK puidu ja käsitöövaldkonna kutseõpetaja ja koolitaja. Ta on lõpetanud mööblirestauraatori eriala 2012, 2018. aastal on Epule antud TÕN-i raames Aasta koolitaja tiitel.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on soovivad omandada puidu käsitsitöötlemiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • valmib puidust toode, kus on kasutatud õiget tööohutust ja töövõtteid

Avatud õppe teemad on toodud õppekavas

  • tööohutus, töökoha korraldamine
  • toote kavandamine
  • puidu käsitsitöötlemise töövahendid ja võtted, viimistlemine

Maksumus: 1155,00 eurot. Kui õppija soovib valminud toodet endale, tuleb tasuda lisaks materjalikulu.

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

HKHK tööalaseid täienduskoolitusi on võimalik kasutada varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamisel (VÕTA) tasemeõppes.

Avatud õpe on tasemeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva mooduli. Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram