Puidupindade viimistlemine

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Kohila Vineer OÜ

Õppekavarühm: Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Koolituse läbiviimise aeg: 3 oktoober kuni 11. oktoober, kell 10:00

Koolitaja on Ülle Kübasrepp. Ülle on puiduvaldkonna kutseõpetaja HKHK-s. Ta on läbinud ehitusviimistluse kursused Tikkurila koolituskeskuses.

Sihtrühm: Töötajad kes tegelevad muude ülesannete kõrvalt ka puitpindade viimistlemisega.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõppuks õppija

  • Valmistab puidupõhiste materjalide pinnad ette viimistluseks.
  • Valib iseseisvalt vajalikud viimistlusmaterjalid ja tööriistad, lähtudes tööülesandest.
  • Kasutab viimistlusmaterjale ja – vahendeid keskkonnateadlikult, säästlikult ja ökonoomselt.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Värvimise põhimõtted püstoliga, rulliga ja pintsliga töötamisel
  • Kujundite, nurkade ja servade viimistlemine
  • Töövahendite hooldamine, korrastamine ja käitlemine.
  • Ergonoomilised töövõtted ning materjali ökonoomne kasutamine.
  • Värvide sertifikaadi osade mõistmine ja arusaamine.
  • Tööohutus, töökaitsevahendid ja keskkonna säästlikus.

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele