Puidupindade viimistlemise koolitus

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Ülle Kübarsepp

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Koolituse läbiviimise koht: Puidumaja, Tehnika põik 6, Uuemõisa, Haapsalu. Puidumajas on olemas kõik käsitsitöötlemiseks ja masintöötlemiseks vajalikud vahendid ning õppeks vajalikud töökohad, mis vastavad kehtestatud nõuetele. Õppevahendid ja materjalid annab kool.

Koolituse läbiviimise aeg: 23. oktoober kuni 11. detsember (kolmapäeviti), kell 17:00-21:00

Koolitaja on Ülle Kübarsepp. Ülle on puiduvaldkonna kutseõpetaja HKHK-s, kus tema aineteks on viimistlus ja restaureerimine. Ta kogemustega koolitaja, ta on läbinud ehitusviimistluse kursused Tikkurila koolituskeskuses.

Sihtrühm: erineva haridustaseme- ja töökogemusega puiduvaldkonnas töötavad isikud või tööd otsivad isikud (sh 50+ vanuses).

Õppe alustamise nõuded: soovituslik on varasem töökogemus puiduvaldkonnas. Tervislik seisund peab võimaldama tööd puiduvaldkonnas (kokkupuude kemikaalidega).

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Valmistab puidupõhiste materjalide pinnad ette viimistluseks, vältides viimistlusvigu.
  • Valib iseseisvalt vajalikke tööriistu erinevate viimistlusmaterjalide tarvis ning tajub millise viimistlusmaterjaliga puitmaterjale viimistleda,
  • Teeb viimistluse eeltöid vastavalt viimistlusmaterjali tööohutuskaardi norme järgides.
  • Kasutab viimistlusmaterjale ja – vahendeid keskkonnateadlikult, säästlikult ja ökonoomselt.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Sissejuhatus viimistlustöösse, sh ohutusnõuded ning isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkus töös kemikaalidega
  • Ökoloogiliste loodustoodete kasutamist nagu õli ja vaha
  • Tehnoloogiliste protsesside tähtsus puitmaterjalide viimistlemisel ja kemikaalide ohutuskaardil oleva info kasutamine
  • Puittoodete viimistlemisele kehtestatud kvaliteedinõudeid ning võimalike vigade olemust ja nende kõrvaldamise võimalus (viimistluse värskendamine)

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram