Puidupindade viimistlemise koolitus

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

Ülle on kogemustega koolitaja ja viinud läbi mitmeid täienduskoolitusi. Ta on puiduvaldkonna kutseõpetaja HKHK-s, viimistlus ja restaureerimine. Läbinud ehitusviimistluse kursused Tikkurila koolituskeskuses (kevad 2017).
Koolitaja Ülle Kübarsepp

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Koolituse läbiviimise koht: Puidumaja õppeklass ja labor. Tehnika põik 6, Uuemõisa

Koolituse läbiviimise aeg: 14.02. – 04.04.18, kell 17:00 -20:45 (5 õppetundi korraga, kolmapäeviti )

Koolitaja on Ülle Kübarsepp.  Ülle on kogemustega koolitaja ja viinud läbi mitmeid täienduskoolitusi. Ta on puiduvaldkonna kutseõpetaja HKHK-s, õpetab viimistlust ja restaureerimist. Läbinud ehitusviimistluse kursused Tikkurila koolituskeskuses (kevad 2017).

Sihtrühm: erineva haridustaseme- ja töökogemusega puiduvaldkonnas töötavad isikud või tööd otsivad isikud (sh 50+ vanuses).

Õppe alustamise nõuded: soovituslik on varasem töökogemus puiduvaldkonnas. Tervislik seisund peab võimaldama tööd puiduvaldkonnas (kokkupuude kemikaalidega).

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Valmistab puidupõhiste materjalide pinnad ette viimistluseks, vältides viimistlusvigu.
  • Valib iseseisvalt vajalikke tööriistu erinevate viimistlusmaterjalide tarvis ning tajub, millise viimistlusmaterjaliga puitmaterjale viimistleda.
  • Teeb viimistluse eeltöid, järgides viimistlusmaterjali tööohutuskaardi norme.
  • Kasutab viimistlusmaterjale ja – vahendeid keskkonnateadlikult, säästlikult ja ökonoomselt.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Sissejuhatus viimistlustöösse, sh ohutusnõuded ning isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkus töös kemikaalidega (3 auditoorset tundi).
  • Ökoloogiliste loodustoodete kasutamine, näiteks õli ja vaha (2 auditoorset tundi)
  • Tehnoloogiliste protsesside tähtsus puitmaterjalide viimistlemisel ja kemikaalide ohutuskaardil oleva info kasutamine (3 auditoorset tundi)
  • Puittoodete viimistlemisele kehtestatud kvaliteedinõuded, võimalike vigade olemus ja nende kõrvaldamise võimalused (viimistluse värskendamine). (2 auditoorset tundi)
  • Ettevalmistustööd mööbli ja puittoodete viimistlemiseks (30 praktilist õppetundi)
  • Erinevad puidupõhised materjalid (puit, puitlaastplaat, vineer, laminaat jms). Erinevad viimistlusmaterjalid (õli, vaha, värv, lakk, peits jms). Erinevad töötlemisvahendid (püstol, rull, pintslid, lapid jms)

Grupi suurus: 10 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele