PVC põrandakatete paigaldamine

Registreerin koolitusele

Koolitaja Mati Kisant
Koolitaja Mati Kisant

 

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK ehitusmaja (Tennise tn 10/12).

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: 27. ja 28. november; 4. ja 5. detsember, kell 17:00-21:00

Koolitaja on  Mati Kisant. Mati Kisant on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja. Mati on läbinud mitmeid kutsepedagoogika kursuseid. Vabariiklik koondis Eesti Kolhoosiehitus Eriala – IV kategooria.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita töötajale, kes soovib oma oskuseid täiendada, et oma konkurentsivõimet tööturul parandada (sh vanusele 50 +).

Eesmärk ja väljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Valmistab ette pinnad PVC materjalidega katmiseks.
  • Koostab jaotuskavandi ja märgib maha mustri või kujundi.
  • Mõõdab ja sobitab ning lõikab vastavate mõõtudega.
  • Paigaldab PVC põrandakatte ja vormistab liitekohad

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • PVC plaat ja rullmaterjalidega kaetavate pindade ettevalmistamine
  • Materjali jaotuskavandi koostamine
  • Materjali mõõtu lõikamine ja kokku sobitamine
  • PVC plaat – ja rullmaterjali paigaldamine
  • Liitekohtade vormistamine

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram