Andmete sisestamine raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva

Koolitaja Ülle Moks

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi, 5 õppepäeva ja 4 akad tundi korraga

Õppekava: Raamatupidaja

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Õpe toimub HKHK arvutiklassis, kus on olemas õppeks vajalik töökoht ja arvuti koos Merit Aktiva programmiga.

Koolituse läbiviimise aeg: veebruar kuni mai 2021. Õpe toimub tunniplaani alusel.

Koolitaja on Ülle Moks. Ülle on HKHK majandusarvestuse ja bürootöö kutseõpetaja ning tal on pikaajaline töökogemus Maksu- ja Tolliametis. Tal on raamatupidaja-assistent  kutsekvalifikatsioon  I järk.

Sihtrühm: täiskasvanud, kel on raamatupidamisalased algteadmised, kuid vajavad Merit Aktiva programmi kasutamise oskust.

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus igapäevaste toimingute tegemisel ja raamatupidamisalased algteadmised.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Kasutab lihtsamate majandustehingute kajastamiseks raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva, kasutades abimaterjale, rakendades finantsarvestuse meetodeid ja erialast sõnavara.

Avatud õppe teemad on toodud täpsemalt õppekavas: 

  • Sissejuhatus tarkvaraprogrammidesse
  • Tarkvara valiku kriteeriumid, hankimine ja juurutamine
  • Praktiline töö ühe majandustarkvara abil
  • Vigade leidmine ja parandustegevused
  • Praktiline töö: etteantud ülesande alusel lihtsamate (ostuarvete sisestamine ja müügiarvete koostamine, palgamoodul) algdokumentide sisestamine raamatupidamistarkvarasse

Maksumus: 330,00 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

HKHK tööalaseid täienduskoolitusi on võimalik kasutada varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamisel (VÕTA) tasemeõppes.

Avatud õpe on tasemeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva mooduli. Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram