Raamatupidamine

Koolitaja Ülle Moks

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi

Õppekava: Bürootöö

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu

Koolituse läbiviimise aeg: september kuni detsember 2020

Koolitaja on Ülle Moks. Ülle on HKHK majandusarvestuse ja bürootöö kutseõpetaja ning tal on pikaajaline töökogemus Maksu- ja Tolliametis. Tal on raamatupidaja-assistent  kutsekvalifikatsioon  I järk.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on huvitatud raamatupidamisalastest algteadmistest

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus igapäevaste toimingute tegemisel.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • koostab juhendamisel finantsaruanded, mis vastavad kehtivatele õigusaktidele

Avatud õppe teemad on toodud täpsemalt õppekavas: 

  • Kasutab raamatupidamisalast terminoloogiat, raamatupidamise seadust ja toimkonna juhendeid ülesannete lahendamisel
  • Koostab vastavalt õigusaktide nõuetele algdokumente
  • Kajastab dokumentide alusel väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse majandussündmusi arvestusregistrites
  • Koostab juhendaja abiga kaks põhilist finantsaruannet, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest ja mõistab majandusaasta aruande koostamise protsessi
  • Mõistab ettevõtluse maksustamist ja arvestab grupitööna maksud ja
    maksed lähtuvalt õigusaktides

Maksumus: 458,00 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

HKHK tööalaseid täienduskoolitusi on võimalik kasutada varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamisel (VÕTA) tasemeõppes.

Avatud õpe on tasemeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva mooduli. Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram