Rahulolu ja edu saavutamine klienditöös

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Läänemaa või Jaani 2, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA kontoris.

Koolituse läbiviimise aeg: 15.11 – 30.11, kell 16:00 -18:15. Koolitus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Koolitaja Reet Saareväli. Koolitaja töötab Haapsalu kutsehariduskeskuses koolipsühholoogina alates 2005 aastast. On lõpetanud Tallinna Ülikooli ja omab magistrikraadi pedagoogikas, on lõpetanud Professionaalse Psühholoogia Erakooli psühholoogilise nõustajana ning läbinud Vilniuse Ülikooli juures psühhodünaamilise grupiterapeudi õppe.

Sihtrühm: tervishoiu-, hoolekande- ning avahooldusasutuste hooldustöötajad, koduhooldajad, tegevusjuhendajad, puudega inimeste tugiisikud, teiste igapäevaselt inimeste teenindamisega seotud erialade esindajad. Õppijad vanuses 50+, kes vajavad täiendkoolitust oma konkurentsivõime suurendamiseks klienditeenindus valdkonnas tööturul.

Eesmärk ja väljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • Suhtleb edukalt, kasutab sobivat käitumisstiili ja järgib oma suhtlemises emotsionaalse intelligentsuse põhimõtteid.
  • Abistab klienti aktiivselt, luues temaga hea kontakti ning kuulab teda.
  • Analüüsib ennast ja vajadusel korrigeerib oma käitumist.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Sissejuhatus kursusesse. Praktiline suhtlemis- eneseavamisharjutus paarides.
  • Inimese põhiolemus.
  • Enesejuhtimine.
  • Isiksus.
  • Tõhus suhtlemine.

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 508 1016.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram