Ravimikoolitus sotsiaalhoolekande töötajatele

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

tegevusjuhendaja

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeklass.

Koolituse läbiviimise aeg: 7. september, kell 17:00 – 18:30, alates 9.september, kell 17:00 – 19.15. Koolitus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Viimane õppepäev on 5. oktoober.

Koolitaja on Riin Rosenperk. Riin on lõpetanud Tallinna Ülikooli bioloogia eriala. Lisaks on ta lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (2007-2012), ämmaemand/õenduse eriala (BA). Ta on Läänemaa Haigla aktiivravi osakonna õde ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, sünnitustoa ämmaemand. Perekooli koolitaja ja perede individuaalne koolitaja

Sihtrühm: õppele on oodatud erialase hariduseta inimesed, sh vanusegrupp 50+, kes vajavad teadmisi tööks sotsiaalhoolekandes ning puutuvad kokku ravimite manustamisega klientidele. Koolitus sobib  täiendusõppeks  töötavatele sotsiaaltöötajatele, hooldustöötajatele ja tegevusjuhendajatele.

Õppe alustamise nõuded: töö sotsiaaltöö valdkonnas, õppija on läbitud esmaabi koolituse

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Teab farmakoloogia põhimõisteid, erinevaid ravimvorme, manustamisviise ja oskab arvutada ravimite doose ning manustab turvaliselt erinevaid ravimeid vastavalt ordineeritud raviskeemile
  • Tunneb ja teab patsiendile manustatavate ravimite põhilisi kõrval- ja koostoimeid ning abistab kõrvaltoimete ilmnemisel
  • Mõistab ravimite hoiustamise turvameetmeid ja isiklikku vastutust oma töös ning jälgib vastavaid eeskirju ja reegleid

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Farmakoloogia põhimõisteid ja ravimite klassifikatsioon
  • Ravimite äratundmine
  • Erinevate ravimvormide manustamine ja ordineeritud dooside arvutamine
  • Erinevad psüühilised häired ja haigusseisundid
  • Ravimite hoiustamine ja turvaline manustamine patsiendile vastavalt ordineeritud raviskeemile
  • Seadusandlusest tulenevad nõuded ja võimalused töös kliendiga, kes tarvitavad regulaarselt ravimeid

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram