Ravimtaimede tundmine ja praktiline kasutamine ettevõtluses

Koolitaja Tiina Sootalu
Koolitaja Marje Loide

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi (10 õppetundi auditoorset töö ja 14 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Teooriaklass 112, õppeköök. Õuesõpe.

Koolitaja Jana Koel

Koolituse läbiviimise aeg: 12., 18. aprill, kell 17:00-21:00 (Marje Loide).  26. aprill, kell 17:00-20:00 (Tiina Sootalu).  10.  mai, kell 17:00 -19:30 (Jana Koel). Õppekäik Marje Loidega 11.mai, kell 10:00-16:00.

Koolitajad:

 • Marje Loide – meisterõpetaja, kutsestandardi tase 8, bioloog-botaanik. HKHK loodustursimi kursuste floora, fauna ja seened õpetaja.
 • Tiina Sootalu – kutseõpetaja; Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika. Kutseõpetaja HKHK-s alates 2005 aastast. EHRL Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige. Kokk tase IV kutsekvalifikatsioon.
 • Jana Koel– kutseõpetaja ja koolitaja. Tartu Ülikool. Raamatu “Looduskosmeetika” autor.

Sihtrühm:

 • turismis- ja teenindussektori töötajad, toitlustajad ja spaatöötajad.
 • väikeettevõtjad, kes oma spaa- või toitlustusteenuse või -toote rikastamiseks saavad kasutada ravimtaimi.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • korjab ja tunneb metsa- ja põllul kasvavaid ravimtaimi ning oskab ravimtaimi koguda, kuivatada, säilitada.
 • kasutab ravimtaimi teenuste/toodete sortimendi laiendamiseks ja äriidee uuendamiseks.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas:

 • Ravimtaimede tähendus ja liigitus. Mõisted
 • Taimede tunnused
 • Taimede korjamise ja säilitamise põhimõtted
 • Taimede säilitamise ja hoiustamise erinevad võimalused
 • Taimedest toitude ja jookide valmistamine
 • Taimede kasutamine teenustes (nt spaahoolitsustes)

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram