Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning

Erasmus+ K2 –digivahendite õppetöös kasutamise teemaline projekt „Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning“

(Ümberhinnates digitehnoloogia kasutamist õppetöö tõhusamaks muutmisel)

Koordinaatoriks on St John’s College Iirimaalt (HKHK on partner)

HKHK poolseks koordinaatoriks on Heli ja sisulise poole pealt aitab Airi

Partneriteks on kutsehariduskeskused Iirimaalt, Saksamaalt, Hispaaniast, Türgist, Rumeeniast ja Eestist (HKHK)

Projekti lühitutvustus: Kogemuste jagamine teemadel kuidas erinevaid digivahendeid, äppe, netikeskkondi kasutades õppetööd tõhustada. Praktilise töö käigus selgitatakse välja, milliseid vahendeid erinevates riikides kasutatakse, kas digivahendeid kasutades on võimalik õpilaste tähelepanuvõimet ja õppetöösse suhtumist parandada, kas see aitab kaasa erivajadustega ja õpiraskustega õppijate õppetöösse kaasamisel, kuidas ja mida kasutada, jne. Luuakse näidistundide materjalid, mida testitakse partnerkoolide tundides. Projekti on kaasatud ka õpilased. Koostöö käigus koostatakse e-raamat õpetajale, mis sisaldab praktilisi ülesandeid, näidistunde ja testimise tulemusi.

Projekti käigus toimub 3 projektijuhtide kohtumist, 4 õpetajate kohtumist (igast riigist 4 õpetajat) + kahel kohtumisel osalevad lisaks õpetajatele ka igast riigist 4 õpilast.

Esimene projektijuhtide kohtumine toimub novembri lõpus Hispaanias, kus lepitakse kokku partnerite täpsed ülesanded ja tegevused. Teised projektijuhtide kohtumised toimuvad projekti keskel Saksamaal ja projekti lõpus Iirimaal.

 

Esimene kohtumine: märts 2019 – õpilaste õppimisstiilist, tähelepanust tundides, õppetundides kasutatavatest digivahenditest

Toimumiskoht: Rumeenia

Osalejad: 4 õpetajat

 

 Teine kohtumine: juuni 2019 – praktiline töö, õpilased saavad osaleda tundides

Toimumiskoht: Hispaania

Osalejad: 4 õpetajat + 4 õpilast

 

Kolmas kohtumine: november 2019 – erivajadustega õppijad ja digivahendid

Toimumiskoht: Eesti (HKHK)

Osalejad: 4 õpetajat (nende seast, kes on osalenud mõnel eelneval kohtumisel)

 

Neljas kohtumine: märts 2020 – tulemuste analüüs (varem koostatud materjalide testimise järgselt igas õppeasutuses, töö e-raamatuga

Toimumiskoht: Türgi

Osalejad: 4 õpetajat + 4 õpilast