Riigieksamid Haapsalu Kutsehariduskeskuses 2019

Riigieksamite sooritamise õigus on:

  1. põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes õppivatel lõpukursustel õpilastel;
  2. kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Kutseõppeasutuste lõpukursuslastel on võimalus (mitte kohustus) sooritada riigieksamid. 

Eksameid võib sooritada ühes või mitmes järgnevates ainetes:

  • matemaatika (toimub 24. mai 2019)
  • eesti keel (toimub 22. aprill 2019)
  • võõrkeel (inglise keel toimub 6.- 13. mai 2019)

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis (EIS), valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad. EIS-i
kasutusjuhendid asuvad SIIN.

Registreerimise tähtaeg on jooksva õppeaasta 20. jaanuar.

Riigieksamitele registreerimise tingimused.

Riigieksamite info: õppedirektor Ülle Ojamäe, e-post: ylle.ojamae@hkhk.edu.ee