Riigieksamid Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Riigieksamite infotund Haapsalu Kutsehariduskeskuse lõpukursuse õpilastele toimub 19.12 kell 10.15-11.00 ruumis 209. Eksamitest räägivad inglise ja eesti keele ning ka matemaatika õpetaja. Kohal on veel õppedirektor ning nõustamiskeskuse esindaja.

Riigieksamite toimumise ajad:

  • E 16. aprill kell 10:00 – eesti keele kirjalik riigieksam
  • R 4. mai kell 10:00 – inglise keele kirjalik riigieksam
  • E-R 7.-11. mai kell 9:00 – inglise keele suuline riigieksam
  • R 25. mai kell 10:00 – matemaatika kirjalik riigieksam

Õpilasel tuleb riigieksamile kaasa võtta isikut tõendav dokument ning eksamitöö sooritamiseks vajalikud töövahendid (kirjutamistarbed).

Lähemat infot riigieksamite kohta leiab SA Innove kodulehelt.

Riigieksamite sooritamise õigus on:
1) põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes õppivatel lõpukursustel õpilastel;
2) kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Eksamid võib sooritada ühes või mitmes järgnevates ainetes:

  • matemaatika
  • eesti keel
  • võõrkeel

NB! Kutseõppeasutuste lõpukursuslastel on võimalus (mitte kohustus) sooritada riigieksamid.

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis (EIS), valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad.

Registreerimise tähtaeg on jooksva õppeaasta 20. jaanuar.

Riigieksamitele registreerimise tingimused.

Riigieksamite info: õppedirektor Ülle Ojamäe, e-post: ylle.ojamae@hkhk.edu.ee või üldharidusainete juhtõpetaja Liis Rüü, e-post: liis.ryy@hkhk.edu.ee

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram