Riigieksamid

Riigieksamite sooritamise õigus on:
1) põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes õppivatel lõpukursustel õpilastel;
2) kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Eksamid võib sooritada ühes või mitmes järgnevates ainetes:

  • matemaatika
  • eesti keel
  • võõrkeel

NB! Kutseõppeasutuste lõpukursuslastel on võimalus (mitte kohustus) sooritada riigieksamid. 

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis (EIS), valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad.

Registreerimise tähtaeg on jooksva õppeaasta 20. jaanuar.

Riigieksamitele registreerimise tingimused.

Riigieksamite info: õppedirektor Ülle Ojamäe, e-post: ylle.ojamae@hkhk.edu.ee

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram