Täienduskoolitus haljastustöötajatele – rõdu- ja terrassililled suvises haljastuses

Koolitajad Ülle Ojamäe ja Liina Krips
Koolitajad Ülle Ojamäe ja Liina Krips

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi (14 õppetundi auditoorset tööd ja 16 õppetundi on praktilist õpet)

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa (õpperuum 113). Praktiline õpe toimub välitingimustes.

Koolituse läbiviimise graafik on täpsustamisel. 7. mai kuni 11. juuni.  Õpe sisaldab kolme 4 akd tunnist teoorialoengut, kahte 4 akad tunnist praktilist õppepäeva ja ühte õppekäiku (10 tundi). Täpsem koolitusgraafik avaneb registreerimisel.

Koolitajad on Liina Krips ja Ülle Ojamäe.

  • Liina Krips. Koolitaja töötab haridussüsteemis õpetaja ja nõustajana alates 2006. Koolitajal on aiandushuvi ning 2017. a veebruaris on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala.  Omab magistrikraadi (eripedagoog-nõustaja).
  • Ülle Ojamäe. Koolitaja töötab õpetajana ja õppejuhina alates 2002. Koolitaja on hobiaednik ning 2017. a veebruaris on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Omab magistrikraadi pedagoogika alal. Mõlemad koolitajad on koostanud ja läbi viinud aiandusalaseid täienduskoolituse kursusi.

Sihtrühm: erialase haridusteta inimesed, kes vajavad taimekasvatuse alaseid teadmisi. Kinnisvarahoolduses töötavad inimesed, kel puuduvad teadmised taimekasvatusest. Haljastuses ja turismisektori väikeettevõtetes töötavad vastava erihariduseta inimesed, nt maaturismi ettevõtete, aianduspoodide ja kaubanduskeskuste müüjad/konsultandid, väikeettevõtjad, sh ka inimesed vanuses 50+, kes vajavad täienduskoolitust ning kellel uued oskused ja teadmised suurendaksid konkurentsivõimet koolitatavas valdkonnas.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • soovitab ja juhendab kliente sobivate suviste konteinertaimede valimisel ja istutusalade kujundamisel, rajamisel ning hooldamisel ning jagab vajalikku informatsiooni kliendiga
  • valib ja istutab Eesti tingimustesse sobilikke (nõuistutuse) suvelilli ja loob lillkompositsioone, valides neile sobiliku koha, mullasegu ning kasutades selleks õigeid agrotehnilisi töövõtteid

Kursuse teemad  on täpsemalt õppekavas:

  • Suvelilled. Tuntud ja vähemtuntud suvelillede tutvustus. Taimmaterjali valik nõuistutuseks.
  • Suvelillede nõuistutuse kavandamine, kujundamine ja rajamise põhimõtted. Istutusnõu valik. Lillekompositsioonide loomine lillekastis.
  • Suvelillede istutamine, kasvatamine ja hooldamine istutusnõus (agrotehnika). Mullasegu valmistamine. Taimede hooldamine.
  • Õppekäigud toimuvad aianduskeskusesse ja iluaeda. Teoreetiline õpe on kombineeritud praktilise õppega.

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram