Rõdu- ja terrassililled suvises haljastuses

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi (14 õppetundi auditoorset tööd ja 16 õppetundi on praktilist õpet)
Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa (õpperuum 112). Praktiline õpe toimub välitingimustes.

Koolituse läbiviimise graafik:

 • 11.05  (3 t), kl 17:00
 • 20.05 (8 t) (õppekäik)
 • 25.05 (4 t), kl 17:00
 • 01.06 (4 t), kl 17:00
 • 10.06 (8 t) (õppekäik)
 • 15.06 (3 t), kl 17:00

Koolitajad on Liina Krips ja Ülle Ojamäe.

 • Liina Krips. Koolitaja töötab haridussüsteemis õpetaja ja nõustajana alates 2006. Koolitajal on aiandushuvi ning 2017. a veebruaris on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. 2016/17 õppeaastal õpetab III taseme puhastusteeninduse õppijatele aiataimede hooldamist. Omab magistrikraadi (eripedagoog-nõustaja). On koostanud ja läbi viinud aiandusalaseid täienduskoolituse kursusi.
 • Ülle Ojamäe. Koolitaja töötab õpetajana ja õppejuhina alates 2002. Koolitaja on hobiaednik ning 2017. a veebruaris on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Omab magistrikraadi pedagoogika alal. On koostanud ja läbi viinud aiandusalaseid täienduskoolituse kursusi.

Sihtrühm: erialase haridusteta inimesed, kes vajavad taimekasvatuse alaseid teadmisi. Kinnisvarahoolduses töötavad inimesed, kel puuduvad teadmised taimekasvatusest. Haljastuses ja turismisektori väikeettevõtetes töötavad vastava erihariduseta inimesed, nt maaturismi ettevõtete, aianduspoodide ja kaubanduskeskuste müüjad/konsultandid, väikeettevõtjad, sh ka inimesed vanuses 50+, kes vajavad täienduskoolitust ning kellel uued oskused ja teadmised suurendaksid konkurentsivõimet koolitatavas valdkonnas.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • soovitab ja juhendab kliente sobivate suviste konteinertaimede valimisel ja istutusalade kujundamisel, rajamisel ning hooldamisel ning jagab vajalikku informatsiooni kliendiga
 • valib ja istutab Eesti tingimustesse sobilikke (nõuistutuse) suvelilli ja loob lillkompositsioone, valides neile sobiliku koha, mullasegu ning kasutades selleks õigeid agrotehnilisi töövõtteid

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Suvelilled. Tuntud ja vähemtuntud suvelillede tutvustus. Taimmaterjali valik nõuistutuseks.
 • Suvelillede nõuistutuse kavandamine, kujundamine ja rajamise põhimõtted. Istutusnõu valik. Lillekompositsioonide loomine lillekastis.
 • Suvelillede istutamine, kasvatamine ja hooldamine istutusnõus (agrotehnika). Mullasegu valmistamine. Taimede hooldamine.
 • Õppekäigud toimuvad aianduskeskusesse ja iluaeda. Teoreetiline õpe on kombineeritud praktilise õppega.

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram