Säärepaelte ja kirivöö valmistamine

Marju on tekstiilivaldkonna juhtõpetaja Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Lõpetanud TÜ VKA- rahvusliku tekstiili eriala (2002). Aastate õpetaja 2014. Eesti aasta koolitaja 2008.
Koolitaja Marju Heldema

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Käsitöö

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. HKHK klass  216

Koolituse läbiviimise aeg: 9. märts, 6 akad tundi (Marju Heldema), edaspidi 8 akad tundi. 23.  ja 24. märts (Maret Lehiste) viimane koolituspäev on 6. aprill (Marju Heldema), enamasti kell 10:00 – 16:35 (sh lõunapaus).

Koolitajad on Marju Heldema ja Maret Lehiste.  Marju on tekstiilivaldkonna juhtõpetaja Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Lõpetanud TÜ VKA- rahvusliku tekstiili eriala (2002). Aastate õpetaja 2014. Eesti aasta koolitaja 2008. Maret on tunnustatud rahvarõivategija (pärandtehnoloogia magister), kelle eriala on kirivööd, pottmütsid ja rahvarõivaseelikud.

Sihtrühm: rahvatantsurühmade juhendajad (vanusegrupp 50+), käsitööettevõtjad, käsitööhuvilised.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • õpetamisega taotletakse, et õpilane valmistab pärandtehnoloogilisi võtteid rakendades labase- ja toimsesäärepaela ning kirivöö, valides selleks museaali põhjal sobivad materjalid ja tehnoloogia.
  • Koolituse lõpuks õppija: punub labase- ja toimsesäärepaela , kasutades õigeid tehnoloogilisi võtteid ja valmistab pärandtehnoloogilisi võtteid rakendades kirivöö (loeb mustri, rakendab vöö, koob vöö);

Kursuse teemad täpsemalt õppekavas :

  • Kuidas ja kust leida infot etnograafiliste säärepaelte ja kirivööde kohta (raamatud, MUIS, kohalikud muuseumid jne.)
  • Vajalikud materjalid ja töövahendid
  • Kuidas lugeda mustrit.
  • Labase säärepaela punumine. Toimse säärepaela punumine. Kirivöö tegemine.
  • Paelte viimistlemine ja hoidmine.

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram