Saunade ja duširuumide koolitus

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Inge Gagar
Koolitaja Inge Gagarina
Koolitaja Villu Vapper
Koolitaja Villu Vapper

Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: HKHK ehitusmaja ehituslabor ja õppeklass. Tennise 10/12, Uuemõisa, Haapsalu

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Muudetud! Koolituse läbiviimise aeg: 11.03.-11.06.2020 5 akad tundi korraga (kolmapäevad ja neljapäevad), koolitaja Villu Vapper. Koolitaja Inge Gagarina  teisipäeviti ja neljapäeviti, kell 17:00-21:00. Kuid täpne graafik saadetakse osalejatele e-postiga.

Koolitajad on Inge Gagarina ja Villu Vapper. Inge on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja ja koolitaja. Kutseõpetaja tase 6. Villu on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja ja koolitaja. Kutseõpetaja tase 5.

Sihtrühm: täiskasvanud või erialase haridusega inimesed, kes soovivad teadmisi saada niiskete ja pesuruumide renoveerimisest. Koolitusele on oodatud ehitusvaldkonna töötajad ja abitöölised (vanuses 50+), kes soovivad erialaselt end täiendada ja leida ehitusvaldkonnas tööd.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõppuks õppija

  • Paigaldab nõuetele vastavad isolatsioonimaterjalid, vooderduse ja ehitab vastavalt etteantud joonisele lava, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke materjale.
  • Paigaldab niiskustõkke, ventilatsiooni ja ehitamisel järgib spetsiifilisi tuleohutusnõudeid.
  • Omab ülevaadet plaatimise ja niiskete ruumide hüdroisolatsioonist kasutatavatest materjalidest, töövahenditest, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest.
  • Järgib sauna siseruumide ehitustöödel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Tööprotsessi kavandamine leiliruumide ehitamiseks, materjalide ja töövahendite valimine. Leiliruumi hüdroisolatsioon ja soojustamine. Tuleohutusnõuded
  • Sisevoodrilaudade paigaldamine (tuulutuskarkass, laed ja seinad)
  • Etteantud joonisele vastavalt lava ehitamine, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke materjale
  • Ventilatsiooni läbiviigud ja nende paigaldamine
  • Sisevoodri ja lava viimistlemine ja avatäidete paigaldamine
  • Leiliruumi ehitamisel töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid

Grupi suurus: 10  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram