Seminaril “Targad külad” jagatakse infot täiskasvanuhariduse kohta

Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub 10. mail täiskasvanuhariduse infopäev “Targad külad”, kuhu on oodatud Läänemaa külavanemad ja külade eestkõnelejad, külaseltside eestvedajad ja aktiivsed külaelanikud, aga ka teised huvilised, kes soovivad saada rohkem infot õppimisvõimaluste kohta Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Infopäeva kava

Infopäeva esimeses osas  räägivad HKHK vilistlased sellest, kuidas kutsekoolis omandatud oskused on aidanud kaasa kogukonnateenuste arendamisele piirkonnas.

  • Imbi Aaslav-Kaasik, HKHK mööblirestaureerimise ja sadulsepa eriala vilistlane, FIE Mööblikliinik mööbli restaureerimine, töötoad Jõgisoo Seltsimajas;
  • Sirje Pool, HKHK maaturismi ettevõtluse eriala vilistlane, Tagametsa Laagrikeskuse haldaja ja arendaja;
  • Tiina Juhani, Marianne Hatto ja Signe Traks, HKHK tekstiilitöö eriala vilistlased, käsitöö koolitused ja näitused Riisiperes.

HKHK tasemeõppe erialasid täiskasvanud õppijatele tutvustab kooli arendusdirektor Aile Nõupuu, sügisperioodi täienduskoolitustest räägib koolitusjuht Ingrit Kera ning infot projektitaotlusvõimaluste kohta jagab MTÜ Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu.

Pärast lõunasööki korraldatakse osalejatele ringkäik kooli töökodades ja õppehoonetes.
Osalemine infopäeval palume registreerida hiljemalt 3. maiks.

Info: Aile Nõupuu, e-post: aile.noupuu@hkhk.edu.ee, telefon: 5283 224
Seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „ Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames ning on osalejatele tasuta.