Sõltuvuskäitumine

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 130 akadeemilist tundi, sh 30 kontakttundi ja 100 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa

Koolituse läbiviimise aeg: 26.09 kell 17:00-20:00; 03.10 ja 10.10 kell 15:30-20:00; 17.10 ja 24.10 kell 17:00-20:00; 31.10 ja 07.11 kell 15:30-20:00 ning 14.11.2018 kell 17:00-20:00.

Koolitaja on Indrek Linnuste. Indrek Linnuste on üle kümne aasta tegelenud psüühikahäiretega inimestega. Tal on magistrikraad psühholoogias ja terviseteadustes ning ta on täiendanud oma tehnikaid väga erinevate koolituste läbi. Hetkel jätkab õpinguid Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorantuuris, kus tema uurimisvaldkonnaks on spirituaalsed kriisid.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud eelkõige sotsiaaltöötajatele, noorsootöötajatele, tugispetsialistidele, pedagoogidele ja teistele teemast huvitatud inimestele.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • orienteerub erinevate faktorite kaudu sõltuvushäire kujunemises,
  • teadvustab alkoholi kui potentsiaalselt sõltuvushäiret põhjustava aine iseloomu,
  • orienteerub uimastite tarvitamise ohtudes ja riskides,
  • teadvustab sõltuvushäirete seost käitumise aspektidega.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Sõltuvuskäitumise olemus: bioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed ja spirituaalsed faktorid; sõltuvuskäitumise faktorid ja koosmõju
  • Alkohol: alkohol kui aine ja selle tarvitamise ajalugu; toime ning  mõju organismile; alkoholikasutushäire  raskusastmed; alkoholi probleemse kuritarvitamise märkamine ja ennetamine; alkoholi liigtarvitamise tagajärjed; alkoholismist taastumine, ravi ja rehabilitatsioon ehk kuhu pöörduda ja mida teha abi saamiseks; alkoholismi seosed teiste psüühiliste häiretega (depressioon, ärevus, kaksikdiagnoos) ja suitsiidiga
  • Uimastid: psühhoaktiivsete taimede ja ainete tarvitamise ajalugu (sakramendid, popkultuur jne.); uimastite liigid  ja mõju kesknärvisüsteemile: depressandid ehk rahustava toimega ained (sh ravimid), stimulandid ehk ergutavad ained, psühhedeelikumid ehk hallutsinogeensed ained, inhalandid ehk sissehingatavad ained; uimastikasutuse probleemide märkamine ja ennetamine; uimastite tarvitamise tagajärjed (psühhosotsiaalsed); uimastisõltuvusest taastumine, ravi ja rehabilitatsioon
  • Eluviisiga seotud sõltuvused: magusained; nutisõltuvus: arvutid/internet; sigaretid (nikotiin); hasartmängud; raha ja materiaalsed väärtused; spordisõltuvus; seksi(porno)sõltuvus; ravimisõltuvus; suhte- ja kaassõltuvus; märkamine ja ennetamine

Grupi suurus: 8-15 inimest

Õppekava

Täiendkoolitusena testitav õppekava on valminud HPP projekti raames, mille eesmärk on terviseedenduse valdkonna õppekavade uuendamine Lääne-Eesti ja Helsingi-Uusimaa regioonis. Projekti rahastab Central Baltic Programm 2014-2020

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram