Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamise koolitus

Registreerin koolituseleehitusmaja

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Ehitusmaja. Tennise 10/12

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: alustame 12. november, viimane õppepäev on 13.destember. Koolitus toimub 3 korda nädalas, kell 17:00-21:00

(E, K, N, 5 akad korraga)

Koolitaja on Toomas Kivisalu. Ehitustehnik. HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja ja osakonnajuhataja (al 2010). Toomas on lõpetanud Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi tööstus- ja tsiviilehituse eriala.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita ehitustöölistele, kes soovib oma oskuseid soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamisel täiendada, et oma konkurentsivõimet tööturul parandada (50 +).

Õppe alustamise nõuded: kasuks tuleb varasem töökogemus ehitusvaldkonnas. Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • omab ülevaadet soojusisolatsiooni liitsüsteemidest, nende paigaldamisel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest;
  • kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest;
  • paigaldab erinevaid soojusisolatsiooni liitsüsteeme ja fassaadi ning parapeti plekkdetaile, lähtudes etteantud tööülesandest ja kvaliteedinõuetest;
  • järgib soojusisolatsiooni liitsüsteemi ja plekkdetailide paigaldamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
  • analüüsib juhendamisel oma tegevust soojusisolatsiooni liitsüsteemide ja plekkdetailide paigaldamisel.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Materjalid ja töövahendid
  • Aluspindade ettevalmistamine
  • Krohvimistööde tehnoloogiad

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele