Soome keel majutus- ja toitlustusettevõtte teenindajale

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKEERITUD

Koolitaja Ülle Ojamäe

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi (lisandub koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides, 20 õppetundi)

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. II korrus (õppelass 204)

Koolituse läbiviimise aeg: 01.10 – 10.12.2017 (neljapäeviti ja pühapäeviti). Neljapäeval kell 17.00 – 20.00, pühapäeval kell 10.00 – 12.15

Koolitaja Ülle Ojamäe on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikool eesti filoloogia eriala (eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 1995). Alates 01.09.2005 Haapsalu Kutsehariduskeskuse soome keele õpetaja ja koolitaja.

Sihtrühm: erialase hariduseta majutus- ja toitlustusettevõtte teenindajad, kes igapäevaselt suhtlevad klientidega teenindussituatsioonis.

Õppe alustamise nõuded: koolitusel osalemise eeldus on töötamine majutus- või toitlustusettevõttes.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Suhtleb lihtsamatel olme- ja igapäevateemadel soome keeles;
  • Suhtleb majutus- või toitlustusasutuses klienditeeninduse erinevates tegevustes soome keeles;
  • Tutvustab kliendile situatsioonist lähtuvalt majutus- või toitlustusasutuse teenuseid;
  • Mõistab ja kasutab suhtlemisel lihtsamat majutus- ja toitlustusalast terminoloogiat.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Kutsealase terminoloogia tundmine, kasutamine.
  • Toitlustusettevõtte sõnavara
  • Toateenindus
  • Hotelli teenused

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 508 1016.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram